Browsing loại

Dòng chó Golden và Labrador

Labrador Retriever thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi (gundog)  thường dùng để … tiên của Labrador Retriever  3 giống chó Retiever khác trên thế giới: Flat-Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever và Golden Retriever

viVietnamese