Những gương mặt vàng của làng giải trí !

 

Sự hài hước không bao giờ thiếu khi sống cùng bọn ngáo như này